Žmogaus teisių stebėsena uždarose psichikos sveikatos priežiūros bei globos institucijose

Žmogaus teisių stebėsena uždarose psichikos sveikatos priežiūros bei globos institucijose (leidinio el.versija)

Projekto tikslas - įgalinti psichikos sveikatos priežiūros insitucijose laikomus asmenis naudotis žmogaus teisėmis. Projekto metu siekiama skatinti šias institucijas laikytis tarptautinių žmogaus teisių standartų, pagerinti pacientų laikymo sąlygas bei vykdyti žmogaus teisių pažeidimų prevenciją. Tai pirmas tokio pobūdžio projektas, vykdomas nacionalinio lygio NVO koalicijos. 
 
Projektas Žmogaus teisių stebėsena uždarose psichikos sveikatos priežiūros institucijose — tai tarptautinio projekto Monitoring human rights in closed institutions in Baltic countries tąsa. Pirmajame etape, vykdant tarptautinę stebėseną, buvo tiriamos šios institucijos: Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centras, Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, Žiegždrių psichiatrijos ligoninė, Švėkšnos psichiatrijos ligoninė, Prūdiškių psichoneurologinis pensionatas ir Jurdaičių psichoneurologinis pensionatas. Tyrime dalyvavo šios institucijos: Ženevos iniciatyva psichiatrijoje, Vilniaus universitetas, Estijos pacientų teisių gynimo organizacija ir Psichikos negalios atstovavimo centras (Budapeštas, Vengrija).

Antrajame etape, vykdant nacionalinę stebėseną, buvo tiriamos šios psichikos sveikatos priežiūros institucijos: Kauno psichiatrijos ligoninė, Klaipėdos psichiatrijos ligoninė, Šiaulių psichiatrijos ligoninė, Šaukėnų psichiatrijos ligoninė, Rokiškio psichiatrijos ligoninė, Šilutės pensionatas, Didvyžių pensionatas, Aknystos pensionatas, Linkuvos pensionatas, Aukštelkės pensionatas, Jasiuliškių pensionatas, Dūseikių pensionatas, Strėvininkų pensionatas ir Skėmų pensionatas. Iš viso: 9 psichoneurologiniai pensionatai, kuriuose gyvena daugiau kaip 50 proc. visų Lietuvos pensionatų gyventojų (daugiau nei 3 tūkst.); 5 psichiatrijos ligoninės, esančios visuose Lietuvos regionuose.

Projekto uždaviniai:

Surinkti patikimą informaciją iš pirminių šaltinių apie esamas žmogaus teisių problemas, atsižvelgiant į valstybės politiką, įstatyminę bazę, praktiką ir sąlygas, susijusias su žmogaus orumo bei teisių gynimu psichikos sveikatos priežiūros ir globos institucijose.

Atkreipti visuomenės ir susijusių institucijų bei asmenų Lietuvoje ir užsienyje dėmesį į išaiškintas problemas bei paskatinti visuomenę susirūpinti žmogaus teisių standartais, gyvenimo sąlygomis ir žmogaus teisų pažeidimais uždarose psichikos sveikatos priežiūros bei globos įstaigose.
Tyrimą atliko nevyriausybinių organizacijų koalicija, į kurios sudėtį įėjo Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Globali iniciatyva psichiatrijoje, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ ir Vilniaus Psichosocialinės reabilitacijos centras. Projektą rėmė Europos Komisija bei Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada Lietuvoje.

Metodologija:

Tyrimui buvo parengtas klausimynas, apimantis teisę į informaciją (taip pat ir žodžio laisvę), teisę į privataus gyvenimo gerbimą, atsisakant diskriminacijos, kankinimo ir nežmoniško elgesio, teisę į judėjimo laisvę, teisę į nuosavybę, teisę į mokslą, teisę į darbą, gydymą ir psichosocialinę reabilitaciją, socialines bei medicinos paslaugas, gaunamas iš kitų įstaigų, ir neveiksnių pacientų priežiūros bei teisių užtikrinimą.

Sudarant klausimyną buvo remiamasi šiais Jungtinių Tautų Psichikos ligomis sergančių asmenų apsaugos ir psichinės sveikatos priežiūros gerinimo principais.

Projekto eiga:

- Egzistuojančios teisinės bazės analizė (asmenų, laikomų psichoneurologinėse institucijose teisės, šių institucijų organizacija bei finansavimas).

- Psichiatrinių ligoninių bei globos namų vizitavimas siekiant išsiaiškinti pacientų padėtį, teikiamų paslaugų kokybę bei galimus žmogaus teisių pažeidimus (viso: 14 institucijų).

- Pranešimo apie pacientų laikymo sąlygas bei žmogaus teisių įgyvenidiniimą psichikos sveikatos priežiūros institucijose parengimas, publikavimas ir paviešinimas.

- Papildomi renginiai kaip tęsinys, siekiant paskatinti dialogą valstybiniame lygyje dėl rekomenduotinų pokyčių.

- Galimas atstovavimas teisme dėl konkrečių pažeidimų, liečiančių didelę grupę asmenų (pacientų).

Tikslinė grupė:

Psichikos sveikatos paslaugų gavėjai (pacientai), psichikos sveikatos priežiūros įstaigų personalas, taip pat valdžios atstovai, specializuotos NVO, bendrai visuomenė bei žiniasklaida.

Projekto rezultatai pristatyti visuomenei gegužės 24 d., antradienį, 11:00 BNS Spaudos konferencijų salėje (Jogailos 9/1, IV a.; įėjimas iš A. Smetonos g.).

Projekto rezultatai apibendrinti leidinyje "Žmogaus teisių stebėsena uždarose psichikos sveikatos priežiūros ir globos institucijose".

 

© 2016 Žmogaus Teisių Stebėjimo Institutas